Blinčeve nagrade

Blinčeve nagrade 2023

Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere


Lev Vidmar

Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere, ki izkazujejo izjemno mednarodno odmevnost raziskovalnega dela, je prejel izr. prof. dr. Lev Vidmar z Instituta “Jožef Stefan”.

Izr. prof. dr. Lev Vidmar je nedvomno eden vodilnih mlajših raziskovalcev na področju teoretične fizike trdne snovi. Njegovo delo zajema tri širše problematike: visokotemperaturne superprevodnike, neravnovesno dinamiko kvantnih sistemov ter večdelčno lokalizacijo, termalizacijo ter statistične lastnosti večdelčnih kvantnih sistemov. Med njegove najodmevnejše dosežke s prvega področja sodi članek, ki je izšel l. 2015 v prestižni reviji Nature Physics. To delo obravnava ultrahitro dinamiko v močno koreliranih superprevodnih kupratih in pokaže, da je moč primarni mehanizem relaksacije opisati z modelom, kjer močno vzbujeni nosilci naboja oddajo presežek energije spinskim fluktuacijam. V svojem najbolj citiranem delu s kar 400 citati, ki ga je objavil s profesorjem Rigolom, je profesor Vidmar raziskal statistične lastnosti integrabilnih kvantnih sistemov. Osrednja tematika tega obširnega dela se nanaša na posplošeno Gibbsovo porazdelitev, ki omogoča opis ravnovesnih lastnosti izoliranih integrabilnih kvantnih sistemov. V zadnjih letih se profesor Vidmar veliko posveča večdelčni lokalizaciji. V odmevnih delih izpred treh let, ki sta bili doslej citirani že preko 200-krat, je s sodelavci problematiziral stanje večdelčne lokalizacije v sklopljenih kvantnih sistemih z neredom, katere obstoj je veljal za znanstveno dejstvo. Ta članka sta vzbudila izjemno zanimanje in spodbudila mnoge dodatne poglobljene analize drugih raziskovalcev. Profesor Vidmar je soavtor 57 znanstvenih publikacij, med temi po 1 v revijah Nature Physics, Physical Review X in Physical Review X Quantum ter kar 16 v elitni reviji Physical Review Letters. Svoje delo je predstavil na 26 vabljenih predavanjih na mednarodnih konferencah, kar lepo odraža velik vpliv njegovega dela. Močno se angažira tudi kot mentor magistrskih in doktorskih študentov ter kot organizator znanstvenih srečanj.

Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke


Tomaž Prosen

Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike je prejel prof. dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Profesor Prosen proučuje mehanizme in modele, ki razložijo pojav kvantnega kaosa in teorije slučajnih matrik v mnogodelčnih kvantnih sistemih. V zadnjem času se med drugim osredotoča na opis dinamike spinskih verig in kubitnih vezij z lokalno interakcijo. V teh vzorčnih sistemih so točne rešitve izjemno redke. V odkritju, objavljenem l. 2018 v reviji Physical Review Letters, je profesor Prosen s sodelavcema predstavil t.i. samo-dualen brcan Isingov model, v katerem je moč spektralne korelacije oz. spektralni oblikovni faktor izračunati brez kakršnih koli predpostavk in pokazati ujemanje s teorijo slučajnih matrik. To je redka ali morda sploh prva točna rešitev dinamičnih lastnosti mnogodelčnih kvantnih sistemov, ki jih lahko opišemo s teorijo naključnih matrik. To odkritje ni bilo povsem nepričakovano. Že v svojem prejšnjem, prav tako vrhunskem članku, ki je bil objavljen l. 2018 v reviji Physical Review X, je profesor Prosen prišel do pomembnega rezultata, ki omogoča točen izračun spektralnega oblikovnega faktorja v Floquet-Isingovih spinskih verigah oz. predstavlja demonstracijski mehanizem, ki razloži uspešnost teorije slučajnih matrik v interagirajočih kvantnih mnogodelčnih sistemih brez perturbacijskega parametra. Leto kasneje je v tretjem članku dodal še piko na i, saj je identificiral splošen razred kaotičnih mnogodelčnih sistemov. Takšne sisteme se da predstaviti kot kvantna vezja, ki jih lahko beremo v običajni časovni smeri ali v na slednjo pravokotni prostorski smeri. Omenjeni članki so porodili plaz študij raziskovalcev z vsega sveta in bili do sedaj citirani že več kot 330-krat po podatkih baze Web of Science. Prebojno delo je temelj prestižnega projekta ERC Advanced Grant, ki je že drugi v karieri profesorja Prosena in ki ga je ta dobil poleti 2023.

Blinčeva nagrada za življenjsko delo s področja fizike


Svjetlana Fajfer

Blinčevo nagrado za življenjsko delo s področja za dolgoletne mednarodno prepoznane dosežke v fiziki je prejela prof. dr. Svjetlana Fajfer z Instituta “Jožef Stefan” in s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Profesorica Svjetlana Fajfer je teoretična fizičarka, katere delo je posvečeno raziskovanju narave na najmanjših skalah, torej zakonitostim osnovnih delcev kot gradnikov znanega vesolja. Sodi med vodilne raziskovalce pojavov, ki bi lahko bili občutljivi na fiziko onkraj tako imenovanega Standardnega modela osnovnih delcev. Njeni izračuni verjetnosti za takšne procese znotraj in onkraj Standardnega modela predstavljajo ključne smernice za tekoče in prihodnje eksperimentalne študije v največjih laboratorijskih centrih, na primer v CERN-u blizu Ženeve ter v KEK-u na Japonskem. Nekateri njeni najpomembnejši prispevki obravnavajo leptonsko univerzalnost. Ta univerzalnost velja v Standardnem modelu in implicira, da temeljne interakcije leptonov niso odvisne od njihovega okusa oziroma mase. Profesorica Fajfer je leta 2012 s sodelavci predlagala eksperimentalne teste leptonske univerzalnosti pri razpadih mezonov, ki vsebujejo kvark b. To temeljno delo je spodbudilo številne eksperimentalne študije in vodilo do nekaterih eksperimentalnih namigov za kršitev univerzalnosti leptonov. Njeno nadaljnje delo je ponudilo enega redkih možnih scenarijev nove fizike, ki lahko razloži vse opažene razpade, ki kršijo leptonsko univerzalnost, hkrati pa je predlog združljiv z drugimi meritvami. Ta scenarij temelji na poenotenju treh osnovnih interakcij in napoveduje obstoj leptokvarkov – hipotetičnih delcev, ki lahko kvarke spremenijo v leptone. Poleg tega je profesorica Fajfer vodilna svetovna raziskovalka redkih razpadov hadronov, ki vsebujejo kvark c in predstavljajo pomemben preizkus raznolikih scenarijev nove fizike.

Profesorica Svjetlana Fajfer je s sodelavci objavila več kot 150 znanstvenih člankov v uglednih revijah ter svoje delo predstavila v številnih vabljenih in plenarnih predavanjih na najpomembnejših mednarodnih konferencah. Predavala je tudi na vrsti mednarodnih fizikalnih šol po vsem svetu.

Profesorica Fajfer je imela in ima ključno vlogo pri razvoju teoretične fizike delcev v srednjeevropski regiji. Po prihodu iz Sarajeva je v Ljubljani ustanovila zelo uspešno raziskovalno skupino za teorijo delcev, uvedla ustrezne vsebine v predmetnik na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, in s tem utemeljila to novo področje v slovenskem znanstvenem prostoru. Ljubljanska skupina za teoretično fiziko delcev prav po njeni zaslugi in zaslugi njenih mednarodno uspešnih doktorandov vse do danes uživa visok ugled v svetu. Ob tem je delovala izredno povezovalno, gojila in vzpodbujala je sodelovanje med raziskovalnimi skupinami še posebej na območju Balkana. Domala 20 let je vodila raziskovalni program Teorija delcev, jeder in polj. Sodelovala je pri organizaciji vrste mednarodnih in domačih znanstvenih srečanj. Kot profesorica na Univerzi v Ljubljani je navdihovala generacije študentov. Kot dolgoletna vodja Odseka za teoretično fiziko na Institutu Jožef Stefan je načrtno internacionalizirala vzdušje na tem odseku. V vseh svojih vlogah, nenazadnje kot članica znanstvenega sveta Instituta, pa se je vseskozi zavzemala za znanstveno odličnost na najvišji ravni. Njena vztrajna prizadevanja so odločilno vplivala na kariero številnih mladih fizikov v regiji, še posebej na Balkanu. Njeni znanstveni, mentorski, pedagoški in vodstveni dosežki so izjemni, njena navdušenost nad znanostjo brezmejna.

Odbor in dokumenti


Nagrade za leto 2023 je podelil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad v zasedbi:

  • prof. dr. Peter Prelovšek
  • prof. dr. Irena Drevenšek Olenik
  • prof. dr. Boštjan Golob
  • prof. dr. Samo Kralj
  • prof. dr. Zdravo Kutnjak

Razpis 2023

Pretekle podelitve

Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere

Matjaz Humar
doc. dr. Matjaž Humar

Institut “Jožef Stefan” in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke

Enej Ilievski
dr. Enej Ilievski

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Blinčeva nagrada za življenjsko delo s področja fizike

Alojz Kodre
zasl. prof. dr. Alojz Kodre

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani


Nagrade za leto 2022 je podelil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad v zasedbi prof. dr. Peter Prelovšek, prof. dr. Nataša Vaupotič, prof. dr. Zdravko Kutnjak, prof. dr. Boštjan Golob in prof. dr. Iztok Tiselj.

Razpis 2022 Poročilo 2022

Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere

Miha Ravnik
izr. prof. dr. Miha Ravnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Institut “Jožef Stefan”

Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke

Uroš Tkalec
doc dr. Uroš Tkalec

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Odsek za fiziko trdne snovi Instituta »Jožef Stefan«

Blinčeva nagrada za življenjsko delo s področja fizike

Martin Copic
prof. dr. Martin Čopič

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Institut “Jožef Stefan”


Nagrade za leto 2021 je podelil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad v zasedbi prof. dr. Peter Prelovšek, prof. dr. Nataša Vaupotič, prof. dr. Zdravko Kutnjak, prof. dr. Boštjan Golob in prof. dr. Iztok Tiselj.

Razpis 2021 Poročilo 2021

Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere

Jernej Fesel Kamenik
izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik

Institut “Jožef Stefan” in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke

Giovanni De Ninno
prof. dr. Giovanni De Ninno

Univerza v Novi Gorici

Blinčeva nagrada za življenjsko delo s področja fizike

Danilo Zavrtanik
prof. dr. Danilo Zavrtanik

Univerza v Novi Gorici in Institut »Jožef Stefan«


Nagrade za leto 2020 je podelil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad v zasedbi: prof. dr. Peter Križan, prof. dr. Janez Bonča, prof. dr. Iztok Tiselj, prof. dr. Gvido Bratina in prof. dr. Nataša Vaupotič

Razpis 2020 Poročilo 2020

Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere

Matjaž Perc
prof. dr. Matjaž Perc

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke

Martin Klanjšek
dr. Martin Klanjšek

Institut »Jožef Stefan«

Blinčeva nagrada za življenjsko delo s področja fizike

Peter Prelovšek
prof. dr. Peter Prelovšek

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Institut »Jožef Stefan«


Nagrade za leto 2019 je podelil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad v zasedbi: prof. dr. Peter Križan, prof. dr. Janez Bonča, prof. dr. Iztok Tiselj, prof. dr. Gvido Bratina in prof. dr. Nataša Vaupotič

Razpis 2019 Poročilo 2019