Blinčeve nagrade

Razpis

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana in
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike

Z namenom, da bi spodbudili in nagradili raziskovalce v Republiki Sloveniji za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike, Institut “Jožef Stefan” in Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, objavljata

JAVNI RAZPIS

za

  • »Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere«, za mlajše raziskovalke in raziskovalce, ki izkazujejo izjemno mednarodno odmevnost raziskovalnega dela;
  • »Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike« za enkratni mednarodno odmeven znanstveni dosežek, objavljen v zadnjih petih letih;
  • »Blinčevo nagrado za življenjsko delo s področja fizike«, ki se podeljuje za dolgoletne mednarodno prepoznane dosežke v fiziki.

Kandidatke in kandidate lahko prijavijo posamezniki ali organizacije. Predlogu morajo predložiti vso ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do nagrade, s strokovnim komentarjem predlagatelja, mentorja ali drugega raziskovalca z ožjega strokovnega področja, na katero se nanaša predlagano delo.

Izbiro in podelitev bo vodil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. V primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev oziroma nepopolne dokumentacije Odbor za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike predlogov ne bo obravnaval. Odločitve Odbora so dokončne.

Nagrade za leto 2022 bodo podeljene na slovesnosti predvidoma v mesecu oktobru 2022.

Nagrajenci bodo povabljeni, da svoja dela predstavijo na strokovnih predavanjih, ki bodo organizirana na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani oziroma na Institutu “Jožef Stefan”.

Predlogi na razpis morajo prispeti v zaprtih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – Predlog” in navedbo “Za Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike ”, ne glede na način prenosa pošiljke, do vključno 21. avgusta 2022 do 15. ure na naslov: Institut »Jožef Stefan«, vložišče, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Predlogi naj bodo v elektronski obliki (USB ključek ali CD), izjemoma so lahko tudi v papirni (en izvod).

Podrobna navodila in razpisne pogoje dobite na spletni strani https://www.blinceve-nagrade.si/razpis.php

Direktor Instituta “Jožef Stefan”
prof. dr. Boštjan Zalar
Dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Tomaž Košir
Ljubljana, 16. maj 2022

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Institut "Jožef Stefan"
objavljata javni razpis za

Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike

v letu 2021. Namen nagrad je spodbujanje in nagrajevanje raziskovalcev v Republiki Sloveniji za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike.

Predmet razpisa je zbiranje predlogov za

  • Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere za raziskovalke in raziskovalce, mlajše od 40 let, ki izkazujejo izjemno mednarodno odmevnost raziskovalnega dela;
  • Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike za enkratni mednarodno odmeven znanstveni dosežek, objavljen v zadnjih 3 letih; ter
  • Blinčevo nagrado za življenjsko delo s področja fizike, ki se podeljuje za dolgoletne mednarodno prepoznane dosežke v fiziki.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo posamezniki ali organizacije. Predlogi morajo vključevati dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do nagrade, ter priporočilo oz. obrazložitev strokovnjaka z ožjega področja, na katerega se nanaša predlagano delo. Izbiro nagrajencev in podelitev nagrad bo vodil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. Nagrade za leto 2021 bodo podeljene na slovesnosti, ki bo v oktobru 2021.

Predlogi morajo prispeti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – predlog za Blinčevo nagrado v letu 2021« do 20. avgusta 2021 do 15. ure na naslov Tajništvo dekanata, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana. Predlogi naj bodo pripravljeni v elektronski obliki na USB ključku in le izjemoma natisnjeni na papirju v enem izvodu.

Dodatne informacije so na voljo pri Mojci Krmelj, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, na telefonski številki 01 4766 528 ter na spletni strani https://www.blinceve-nagrade.si/.

Direktor Instituta “Jožef Stefan”
prof. dr. Boštjan Zalar
Dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Anton Ramšak
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana in
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike

Z namenom, da bi spodbudili in nagradili raziskovalce v Republiki Sloveniji za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike, Institut “Jožef Stefan” in Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, objavljata

JAVNI RAZPIS

za

  • »Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere«, za raziskovalke in raziskovalce mlajše od 40 let, ki izkazujejo izjemno mednarodno odmevnost raziskovalnega dela;
  • »Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike« za enkratni mednarodno odmeven znanstveni dosežek, objavljen v zadnjih treh letih;
  • »Blinčevo nagrado za življenjsko delo s področja fizike«, ki se podeljuje za dolgoletne mednarodno prepoznane dosežke v fiziki.

Kandidatke in kandidate lahko prijavijo posamezniki ali organizacije. Predlogu morajo predložiti vso ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do nagrade, s strokovnim komentarjem predlagatelja, mentorja ali drugega raziskovalca z ožjega strokovnega področja, na katero se nanaša predlagano delo.

Izbiro in podelitev bo vodil Odbor za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. V primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev oziroma nepopolne dokumentacije Odbor za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike predlogov ne bo obravnaval. Odločitve Odbora so dokončne.

Nagrade za leto 2020 bodo podeljene na slovesnosti na Institutu »Jožef Stefan«, predvidoma 29. oktobra 2020.

Nagrajenci bodo povabljeni, da svoja dela predstavijo na strokovnih predavanjih, ki bodo organizirana na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani na Institutu “Jožef Stefan”.

Predlogi na razpis morajo prispeti v zaprtih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – Predlog” in navedbo “Za Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike ”, ne glede na način prenosa pošiljke, do vključno 21. avgusta 2020 do 15. ure na naslov: Institut »Jožef Stefan«, vložišče, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Predlogi naj bodo v elektronski obliki (USB ključek ali CD), izjemoma so lahko tudi v papirni (en izvod).

Podrobna navodila in razpisne pogoje dobite na spletni strani https://www.blinceve-nagrade.si/razpis.php

Direktor Instituta “Jožef Stefan”
prof. dr. Jadran Lenarčič
Dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Anton RamšakLjubljana, 23. april 2020


Dokumentacija

Na spodnjih povezavah najdete vsa gradiva, povezana z objavljenim razpisom, v obliki PDF datotek: